مانتو کژوال (غیر رسمی)
 ارمغانی نو برای تمامی سلیقه ها و پسند ها با برند یاراشیق برای تمامی قشر ها و پسند ها. کالکشن های متفاوت و ترند برای مخاطبان یاراشیق