شلوار کلاسیک
 متن پیش فرض، محتوا داده می شود و تغییر خواهد داده شد. در  سال های اخیر یاراشیق با بهره گیری از بهترین متریال های روزدر زمینه ی دوخت البسه و اجرای سفارشات مشترکین محترم پرداخته است. که این امکان را فراهم می سازد تا مشترکین با خیالی آسوده و مطمئن به انتخاب پارچه و سفارش سازی مدل و تغییر در نوع جیب، آستر، یقه، دکمه و جزئیات دیگر طبق سلیقه خود بپردازد که این امر در یاراشیق که به صورت عمده خدمت رسانی می شود و این اطمینان به مشترکین یاراشیق داده می شود