پیراهن دیجیتال تمام پنبه ایتالیا(خالدار کرمی)
14,800,000 ریال 14,800,000 ریال 14800000.0 IRR
پیراهن پشمی چهارخانه(طوسی، قرمز)
5,950,000 ریال 5,950,000 ریال 5950000.0 IRR
پیراهن پشمی چهارخانه ریز(سرمه ای، کرم)
5,950,000 ریال 5,950,000 ریال 5950000.0 IRR
پیراهن پشمی چهارخانه(کرم، سرمه ای)
5,950,000 ریال 5,950,000 ریال 5950000.0 IRR
پیراهن پشمی چهارخانه ریز(طوسی نوک مدادی)
5,950,000 ریال 5,950,000 ریال 5950000.0 IRR
پیراهن پشمی چهارخانه(آبی، سرمه ای)
5,950,000 ریال 5,950,000 ریال 5950000.0 IRR
پیراهن چهارخانه ریز(سرمه ای، زرشکی)
5,950,000 ریال 5,950,000 ریال 5950000.0 IRR
پیراهن پشمی خط دار(سبز، زیتونی)
6,000,000 ریال 6,000,000 ریال 6000000.0 IRR
پیراهن پشمی چهارخانه ریز(سبز، نارنجی)
5,950,000 ریال 5,950,000 ریال 5950000.0 IRR
پیراهن پشمی چهارخانه ریز(قرمز، سرمه ای)
5,950,000 ریال 5,950,000 ریال 5950000.0 IRR