تک دوزی
تک دوزی یاراشیق خدمتی نمونه و بارز صنعت پوشاک با حفظ اصالت طراحی و امکان خلق زیبایی برای مشترکین برند می باشد این شرایط خاص این امکان را فراهم میسازد تا مشترکین حق انتخاب طرح و پارچه از طرح های اختصاصی برند یاراشیق با ویژگی های اندامی خود برخوردار شوند.

تک دوزی یاراشیق خدمتی نمونه و بارز صنعت پوشاک با حفظ اصالت طراحی و امکان خلق زیبایی برای مشترکین برند می باشد این شرایط خاص این امکان را فراهم میسازد تا مشترکین حق انتخاب طرح و پارچه از طرح های اختصاصی برند یاراشیق با ویژگی های اندامی خود برخوردار شوند.

سفارش تک دوزی

برای ثبت سفارش تک دوزی اختصاصی، با ما در ارتباط باشید. همکاران ما در بخش فروش راهنمای شما خواهند بود.