پیراهن 
یاراشیق آفرینشی نو به همراه دارد با تجربه های متفاوت برای کسانی که خاص بودن را انتخاب می کنند. با بهترین ها در کنار تمامی شیک پوشان هستیم. با پیراهن هایی از جمله فلورا تایلندی، دیجیتال پنبه و ..... از نمونه سبک هایی با کیفیت و ظرافت طرح و بافت عالی برای تمامی سلیقه ها